3 chan
show3
show 4
show1
mobil_1
vietnamese English
Product Category
Statistics
62Online
22,976,284 Visitors
1.4 ton Truck Rental

1.4 ton Truck Rental

Truck rental 1.4 tons & 1.25 tons, transport professionally goods/cargoes from Hanoi to other provinces. Price: VND/1km (price unit calculated for the line of over 200 km)

Product Information


Prodcuts

2.5 ton Truck Rental (box canvas) Price: 000VND / 1km (price unit calculated for the line of over 200 km) 2.5 ton Truck Rental (box canvas)
2.5 ton Truck Rental (sealed container) Price: 000VND / 1km ( Price unit calculated for the line of over 200 km) 2.5 ton Truck Rental (sealed container)
3.5 ton Truck Rental (box canvas, sealed container) Price: VND / 1km (price unit calculated for the line of over 200 km) 3.5 ton Truck Rental (box canvas, sealed container)
5 ton Truck Rental Price: Call us for advice and the price VND / 1km 5 ton Truck Rental
7.4 ton Truck Rental Price: Call us for advice and the price VND / 1km 7.4 ton Truck Rental
8 ton Truck Rental Price: Call us for advice and the price VND / 1km 8 ton Truck Rental
Search
Support Online
024 33 24 24 24 : 8h->17h024 33 24 24 25 : 8h->17h024 33 24 24 26 : 8h->17hPhan Văn Chín: Máy lẻ 104
Trần Quang Sơn: Máy lẻ 103
Nguyễn Thu Thủy: Máy lẻ 105
Ngọc Thắng: Máy lẻ 106

© 24 hours transport Co.ltd (vantai24h) 
     Head Office: 64A/21 Thanh Am Street, Long Bien District, Ha Noi.
     Transaction office: 416 Ngo Gia Tu Street, Long Bien District, Ha Noi.

Telephone:  024.33 24 24 24/33 24 24 25/ 33 24 24 26/ 33 24 24 27/38711245 / 38711246 - Fax 024.36521130 
Hotline: 0962 24 24 24 - 0963 24 24 24 - 0964 24 24 24 - 0961 24 24 24

Email: info@24hourstransport.vn

Transport services |  truck rental | cho thuê xe tải | cho thuê xe cẩu tự hành | cho thuê cẩu chuyên dụng | dịch vụ vận chuyển bắc nam | dịch vụ vận tải hàng hóa |

Copyright 2011 24hourstransport.vn. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®