3 chan
show3
show 4
show1
mobil_1
Danh mục sản phẩm
Thống kê
33Trực tuyến
22,880,742 Lượt truy cập

Các công trình giao thông được bộ được quan tâm nâng cao hơn về chất lượng

Để nâng cao chất lượng công trình giao thông, đồng chí Tổng cục trưởng cho rằng: Cần rà soát, hoàn thiện khung chính sách nhằm tăng cường thể chế và công tác quản lý chất lượng theo hướng minh bạch, thống nhất
Vận tải 24h - 18/03/2013
Ngày 13/3/2013, tại Hà Nội, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức hội nghị chuyên đề tăng cường quản lý chất lượng công trình giao thông đường bộ, giao ban XDCB tháng 2/2013. Đồng chí Lê Đình Thọ, Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN, các đồng chí Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Đức Thắng, Phạm Quang Vinh chủ trì Hội nghị.

Báo cáo của Cục Quản lý xây dựng cho thấy, những năm qua, các nguồn lực dành cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được tăng cao. Mỗi năm, ngành đưa vào khai thác hàng nghìn km đường bộ, hàng chục cây cầu. Năm 2012, ngành đường bộ đã thực hiện giải ngân được 4.863,331 tỷ đồng, đạt trên 125,4%, với nhiều công trình xây dựng cơ bản trọng yếu được nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Trong năm qua, đã sử dụng các dòng vốn đầu tư cho 21 công trình với kế hoạch xây dựng cơ bản được giao 3.877,902 tỷ đồng. Các dự án đã thực hiện và giải ngân hoàn thành và vượt kế hoạch nhà nước giao, giá trị thực hiện đạt hơn 5.059,535 tỷ đồng. Các công trình xây dựng đưa vào sử dụng đã phần nào đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đổi mới...


Ngay từ đầu năm, Tổng cục ĐBVN đã ban hành chương trình hành động về tăng cường quản lý chất lượng công trình giao thông đường bộ, chỉ đạo và triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, để thực hiện mục tiêu đặt ra của “Năm chất lượng công trình”. Thực hiện rà soát, hoàn chỉnh thể chế quản lý đầu tư xây dựng. Rà soát lại chức năng nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu trong công tác quản lý đầu tư xây dựng để bổ sung, sửa đổi phù hợp, chấn chỉnh một bước năng lực các Ban QLDA, tư vấn, nhà thầu...


Lãnh đạo Tổng cục đã tập trung chỉ đạo và tăng cường kiểm tra hiện trường; trực tiếp làm việc với các Chủ đầu tư, các nhà thầu để giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Yêu cầu các chủ đầu tư, Ban QLDA tập trung chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu nhà thầu huy động tối đa nguồn lực, thi công liên tục kể cả các ngày chủ nhật, lễ, Tết để đảm bảo tiến độ dự án theo kế hoạch. Nhờ tăng cường chỉ đạo, điều hành nên công tác đầu tư, xây dựng đạt kết quả đáng ghi nhận, nhiều công trình, dự án tiến độ đạt và vượt kế hoạch.

Nhìn chung chất lượng công trình tại các dự án đầu tư khi đưa vào khai thác đã đáp ứng được yêu cầu. Tuy nhiên cũng có không ít các dự án trong quá trình xây dựng hoặc vừa mới đưa vào sử dụng đã xuất hiện những hư hỏng tại một số hạng mục hoặc bộ phận công trình, làm ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công trình như: QL27 đoạn km174-km272+800, Dự án QL279 đoạn Tân Sơn-Than Muội và Đồng Mỏ-Tu Đồn, QL25 đoạn Lệ Bắc-Tô Na... Ngoài nguyên nhân khách quan, có nguyên nhân chủ quan về công tác khảo sát thiết kế, tuyển chọn đấu thầu, tư vấn giám sát… Tổng cục Đường bộ thẳng thắn thừa nhận, năng lực của một số chủ đầu tư còn hạn chế, chưa có kỹ năng, tính chuyên nghiệp nên không đáp ứng yêu cầu thực hiện dự án quy mô lớn …

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Đức Thắng cho rằng: Muốn nâng cao chất lượng công trình thì có 3 giải pháp cần quan tâm thực hiện đó là tăng cường kỷ cương trong đầu tư xây dựng cơ bản, gắn trách nhiệm  tới từng cá nhân mà cụ thể ở đây là Tổng giám đốc các Ban QLDA. Đồng thời cần tăng cường công tác thanh, kiểm tra; chấn chỉnh công tác nghiệm thu bàn giao công trình.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu chỉ ra một số lý do ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng công trình như: công tác giải phóng mặt bằng luôn chậm trễ; nguồn vốn đầu tư hạn chế trong việc xác định quy mô đầu tư của dự án. Bên cạnh đó, công tác khảo sát thiết kế cũng tồn tại nhiều hạn chế, nhất là bước lập dự án, thiết kế cơ sở chưa đảm bảo chất lượng nên đến giai đoạn thiết kế kỹ thuật phải điều chỉnh, bổ sung kéo dài thời gian thực hiện. Quy trình thiết kế, thi công chuyên ngành chưa phù hợp, việc áp dụng các tiêu chuẩn thiết kế, quy chuẩn kỹ thuật, công nghệ chưa đảm bảo sự lựa chọn tối ưu về kinh tế, kỹ thuật. Nhìn chung, hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu chưa tuân thủ đầy đủ theo các tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án. Bộ máy kiểm soát chất lượng và chi phí cho việc bảo đảm chất lượng của nhà thầu chưa được quan tâm đúng mức. Công tác quản lý, giám sát chất lượng của chủ đầu tư, ban QLDA, tư vấn giám sát... cũng còn nhiều điểm yếu, thiếu tính chuyên nghiệp. Đội ngũ tư vấn giám sát chưa đáp ứng yêu cầu, chưa kiên quyết xử lý các vấn đề chất lượng. Trong khi đó, để có việc làm, các nhà thầu bỏ thầu giá thấp để thắng thầu đã dẫn đến yếu kém về chất lượng trong thi công, không đủ chi phí bảo đảm chất lượng công trình. Kinh phí bảo trì, duy tu, sửa chữa công trình không đủ nên công trình xuống cấp, không đảm bảo tuổi thọ công trình.


Kết luận Hội nghị Tổng cục trưởng Lê Đình Thọ nhấn mạnh: Trong thời gian gần đây, tình hình quản lý chất lượng các dự án xây dựng cơ bản còn nhiều bất cập. Từ khâu lập dự án, khảo sát thiết kế đến quá trình xây dựng công trình… nhìn chung chưa được các ban quản lý dự án và chủ đầu tư quan tâm một cách đúng mức. Bên cạnh đó, sự phối kết hợp giữa các cơ quan hữu quan liên quan trong quá trình quản lý chất lượng công trình chưa đồng bộ. Hệ quả, nhiều công trình dự án tuy vừa mới bàn giao đưa vào sử dụng, song đã bộc lộ nhiều khiếm khuyết về chất lượng.

  Để nâng cao chất lượng công trình giao thông, đồng chí Tổng cục trưởng cho rằng: Cần rà soát, hoàn thiện khung chính sách nhằm tăng cường thể chế và công tác quản lý chất lượng theo hướng minh bạch, thống nhất. Nâng cao năng lực các chủ thể tham gia thực hiện dự án; nghiên cứu, đề xuất các phương thức hợp tác để tăng cường các nguồn lực cho phát triển xây dựng giao thông; nâng cao năng lực của nhà thầu, xác định trách nhiệm của nhà thầu về chất lượng xây dựng…

Tổng cục trưởng Lê Đình Thọ nhấn mạnh: Chất lượng công trình xây dựng là yếu tố hàng đầu trong hoạt động đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông. Bộ GTVT tiếp tục lấy năm 2013 là “Năm AGTT, năm chất lượng công trình giao thông” để chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý, tạo ra sự chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt hoạt động trên lĩnh vực này. Đồng chí Tổng cục trưởng yêu cầu các đơn vị tham gia hoạt động xây dựng quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Bộ, lấy nội dung nâng cao chất lượng công trình xây dựng là yếu tố hàng đầu trong hoạt động để làm trọng tâm chỉ đạo, thực hiện tại cơ quan, đơn vị mình để đảm bảo mục tiêu: chất lượng sản phẩm xây dựng đạt các tiêu chuẩn quy định; lập kế hoạch và chương trình hành động kết hợp giữa các nhiệm vụ trước mắt và lâu dài phù hợp với thực tiễn cơ quan, đơn vị; kiên quyết không để xảy ra trường hợp công trình không đạt yêu cầu về chất lượng, công trình vừa xây dựng xong đưa vào khai thác đã xuất hiện hư hỏng.

Đồng chí Tổng cục trưởng yêu cầu, Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng bộ tiêu chí đánh giá cán bộ làm công tác XDCB, đồng thời yêu cầu trong tháng 04 phải hoàn thiện các chức danh lãnh đạo của Thanh tra Tổng cục.  Ngoài ra, các Ban QLDA rà lại các Dự án đã hoàn thành đang trong trời gian bảo hành hoặc hết bảo hành nhưng chưa bàn giao, tổng hợp báo cáo Tổng cục ĐBVN. Hiện nay, tranh thủ điều kiện thời tiết đang thuận lợi, các đơn vị cần tổ chức./
Theo: Tạp chí đường bộ Việt Nam
[Trở về] icon Các tin tức khác
Dịch Vụ Cho Thuê Xe Tải Trọn Gói Chuyên Nghiệp và Tiện Ích Những Điều Cần Lưu Ý Khi Thuê Xe Tải Chở Hàng Những Câu Hỏi Thường Gặp Khi Thuê Xe Tải Chở Hàng Dịch Vụ Vận Chuyển Container Bắc Nam: Đảm Bảo Hàng Hóa Đến Nhanh Chóng Thuê Xe Tải Trong Mùa Cao Điểm: Lời Khuyên và Chiến Lược Thuê Xe Tải Cho Sự Kiện: Giải Pháp Hoàn Hảo Cho Vận Chuyển Vận Chuyển Hàng Hóa Bắc Nam: An Toàn và Chính Xác Cách Chọn Loại Xe Tải Phù Hợp Cho Nhu Cầu Vận Chuyển Thuê Xe Tải Cho Doanh Nghiệp: Lợi Ích và Chiến Lược Thuê Xe Tải Cho Chuyển Nhà: Giải Pháp Tiện Lợi
Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
024 33 24 24 24 : 8h->17h024 33 24 24 25 : 8h->17h024 33 24 24 26 : 8h->17hPhan Văn Chín: Máy lẻ 104
Trần Quang Sơn: Máy lẻ 103
Nguyễn Thu Thủy: Máy lẻ 105
Ngọc Thắng: Máy lẻ 106

© CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI 24 GIỜ (vantai24h)
    Trụ sở: 64A/21 Phố Thanh Am, Long Biên, Hà Nội
      Văn phòng: Số 350 Ngô Gia Tự, Long Biên, TP Hà Nội
Bãi xe: Phố Trần Văn Trà, phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP Hà Nội; Số 380/2A, khu dân cư Đông An, phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 024.33 24 24 24/ 25 /26 /27 /28  - Fax 024.36521130 -  Email:info@vantai24h.vn
Hotline: 0962 24 24 24 - 0963 24 24 24 - 0964 24 24 24 - 0961 24 24 24 

cho thue xe tai | cho thuê xe tải | cho thuê xe cẩu tự hành | cho thuê cẩu chuyên dụng | dịch vụ vận chuyển bắc nam | dịch vụ vận tải hàng hóa | xe tải | xe cẩu | taxi tải | vận tải | vận chuyển