3 chan
show3
show 4
show1
mobil_1
Danh mục sản phẩm
Thống kê
62Trực tuyến
22,934,882 Lượt truy cập

Hợp tác giao thông Việt Nam - Lào - Thái Lan

Đây là hội nghị Bộ trưởng Giao thông Vận tải đầu tiên giữa ba nước nhằm trao đổi về mục tiêu và các giải pháp tăng cường hợp tác giữa ba nước về giao thông vận tải trong thời gian tới.
Vantai24h - 21/02/2013
Ngày 21/2, Hội nghị Bộ trưởng Giao thông Vận tải ba nước Việt Nam-Lào-Thái Lan đã diễn ra tại Hà Nội.
Đây là hội nghị Bộ trưởng Giao thông Vận tải đầu tiên giữa ba nước nhằm trao đổi về mục tiêu và các giải pháp tăng cường hợp tác giữa ba nước về giao thông vận tải trong thời gian tới.